Contacteaza-ne : 021-344-344-9

Instalatii de gaz

I. Proiectarea instalaţiilor de gaze naturale

Conform legislaţiei din Romania, pentru a putea efectua proiectarea lucrărilor ce au ca obiect realizarea sau modificarea instalaţiilor de gaze naturale, agentul economic este obligat să deţină Autorizaţie eliberată de A.N.R.E. .
Acordul de acces din partea Distrigaz Sud Reţele S.R.L. se obţine în urma depunerii de către agentul economic autorizat (PACEGO S.R.L.) a dosarului ce conţine actele beneficiarului prin care se face dovada proprietăţii spaţiului unde se doreşte realizarea sau modificarea instalaţiei de utilizare.
În faza de proiectare, firma autorizată, de comun acord cu clientul schiţează traseul pe care urmează să fie executată instalaţia de gaze. Traseul trebuie să respecte Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2008. La stabilirea traseelor instalaţiilor de utilizare se va acorda prioritate respectării condiţiilor de siguranţă. Instalaţiile de utilizare din clădiri se vor alimenta cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie, conform soluţiei furnizate de către Distrigaz Sud Reţele S.R.L. prin acordul de acces.

Actele necesare pentru obţinerea accesului in vederea demarării proiectului sunt:

Pentru persoanele fizice (formular on-line):

- Actul de proprietate (COPIE)
- Cărţile de identitate ale proprietarilor (COPIE)
- Acordul Asociaţiei de Proprietari (dacă este cazul)
- Acordul investitorilor pentru coloana de gaz pe părţile comune (dacă există o coloană de gaz comună)
- Contract de mandat (formular on-line) pentru împuternicirea PACEGO S.R.L. să obţină acordul de acces în numele clientului (se precizează numărul de focuri pentru care se obţine accesul)

Pentru persoanele juridice (formular on-line):

- Actul de proprietate (COPIE)
- Cărţile de identitate ale proprietarilor (COPIE)
- Acordul Asociaţiei de Proprietari (dacă este cazul)
- Acordul investitorilor pentru coloana de gaz pe părţile comune (dacă există o coloană de gaz comună)
- Certificatul unic de înregistrare – CUI (COPIE)
- Contract de mandat (formular on-line) pentru împuternicirea PACEGO S.R.L. să obţină acordul de acces în numele clientului (se precizează numărul de focuri pentru care se obţine accesul)

Distrigaz Sud Retele S.R.L. eliberează acordul de acces în minim o săptămană de la data depunerii actelor.

click aici pentru a descarcat cererea de acces la sistemul de distributie pentru persoane fizice
click aici pentru a descarca cererea de acces la sistemul de distributie pentru Persoane Juridice
click aici pentru a descarca cererea de acces la sistemul de distributie pentru asociatii
click aici pentru a descarca contractul de mandat

II. Execuţia instalaţiilor de gaze naturale

Pentru execuţia instalaţiilor de gaze naturale, PACEGO S.R.L. ultilizează cele mai bune materiale şi realizează lucrările la cele mai mici preţuri de pe piaţă. Acest lucru este posibil datorită parteneriatelor încheiate cu principalii furnizori de materiale de pe piaţa instalaţii. Timpul de execuţie şi calitatea lucrării sunt influenţate în mod pozitiv de acest fapt.
Personalul calificat lucrează în permanenţă într-un mediu sigur pentru a obţine rezultate rapide şi de durată şi pentru a crea sau păstra o relaţie de încredere cu clienţii.

III. Montarea detectoarelor (senzorilor de gaz) cu electrovalve

Conform Normelor Tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.58/2004, cu modificarile ulterioare, începand cu anul 2008 este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale în încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale, iar suprafeţele vitrate necesare sunt parţial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri termopan.
Detectoarele de gaze naturale au rolul de a preveni eventualele accidente cauzate de scăpările de gaze naturale, cum ar fi intoxicări, incendii sau explozii.
PACEGO S.R.L. vă recomandă şi vă pune la dispoziţie montarea echipamentelor MADAS cu senzor SEITRON şi ELECTROGAS cu senzor PRIMATECH. Aceste echipamente satisfac toate cerinţele în ceea ce priveşte raportul calitate-preţ, precum şi benefciul unei garanţii de 2 ani de zile.

IV. Contoare pasante si contoare fiscale

Contoarele pasante reprezintă o modalitate utilă şi benefică pentru clienţii care doresc separarea consumului de gaz pe anumite compartimente din clădiri, vile, spaţii comerciale, depozite, hale industriale, etc.

Verificare tehnică periodică instalaţie gaze

Revizie tehnică periodică instalaţie gaze

Verificare centrală termică

Vanzari materiale instalatii

Oferte Materiale Instalatii

Contact

Str. Troscotului nr. 7, Bucuresti, Romania
Telefon: 0730.887.322
Fax: 021.344.344.9
Website: http://www.verificari-instalatii-bucuresti.ro
Email: office@pacego.ro

Localizare

embed google maphttp://www.stromleo.de/