Contacteaza-ne : 021-344-344-9

Proiectare instalatii gaze naturale

I. Proiectarea instalaţiilor de gaze naturale

Conform legislaţiei din Romania, pentru a putea efectua proiectarea lucrărilor ce au ca obiect realizarea sau modificarea instalaţiilor de gaze naturale, agentul economic este obligat să deţină Autorizaţie eliberată de A.N.R.E. .
Acordul de acces din partea Distrigaz Sud Reţele S.R.L. se obţine în urma depunerii de către agentul economic autorizat (PACEGO S.R.L.) a dosarului ce conţine actele beneficiarului prin care se face dovada proprietăţii spaţiului unde se doreşte realizarea sau modificarea instalaţiei de utilizare.
În faza de proiectare, firma autorizată, de comun acord cu clientul schiţează traseul pe care urmează să fie executată instalaţia de gaze. Traseul trebuie să respecte Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2008. La stabilirea traseelor instalaţiilor de utilizare se va acorda prioritate respectării condiţiilor de siguranţă. Instalaţiile de utilizare din clădiri se vor alimenta cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie, conform soluţiei furnizate de către Distrigaz Sud Reţele S.R.L. prin acordul de acces.
Actele necesare pentru obţinerea accesului in vederea demarării proiectului sunt:
Pentru persoanele fizice (formular on-line):
- Actul de proprietate (COPIE)
- Cărţile de identitate ale proprietarilor (COPIE)
- Acordul Asociaţiei de Proprietari (dacă este cazul)
- Acordul investitorilor pentru coloana de gaz pe părţile comune (dacă există o coloană de gaz comună)
- Contract de mandat (formular on-line) pentru împuternicirea PACEGO S.R.L. să obţină acordul de acces în numele clientului (se precizează numărul de focuri pentru care se obţine accesul)
Pentru persoanele juridice (formular on-line):
- Actul de proprietate (COPIE)
- Cărţile de identitate ale proprietarilor (COPIE)
- Acordul Asociaţiei de Proprietari (dacă este cazul)
- Acordul investitorilor pentru coloana de gaz pe părţile comune (dacă există o coloană de gaz comună)
- Certificatul unic de înregistrare – CUI (COPIE)
- Contract de mandat (formular on-line) pentru împuternicirea PACEGO S.R.L. să obţină acordul de acces în numele clientului (se precizează numărul de focuri pentru care se obţine accesul)
Distrigaz Sud Retele S.R.L. eliberează acordul de acces în minim o săptămană de la data depunerii actelor.

Verificare tehnică periodică instalaţie gaze

Revizie tehnică periodică instalaţie gaze

Verificare centrală termică

Vanzari materiale instalatii

[udesign_pages]

Oferte Materiale Instalatii

Contact

Str. Troscotului nr. 7, Bucuresti, Romania
Telefon: 0730.887.322
Fax: 021.344.344.9
Website: http://www.verificari-instalatii-bucuresti.ro
Email: office@pacego.ro

Localizare

embed google maphttp://www.stromleo.de/